درباره برگزار کننده

خلاقیت و تاثیرگذاری حرف اول را میزند!

رویداد شیرین میزبان شما در رویدادهای حضوری متعددی بود، از “روزبازاریابی دیجیتال” تا “رویداد موبایل ایران”، در همکاری با تیـم فیروزه در “رویداد فیروزه پلت” و همکاری در “رویداد کـافه بـازار” و دورهمی های دیگر افتخار میزبانی شما از آن ما بود.

 امروز که دور هم بودن و دیدار شما برایمان میسر نیست، کانالی ایجاد کردیم که از طریق بستر اینترنت با شما گفتمان کنیم. 

همکاری با ما

شما نیز می توانید با ارسال رزومه و درخواست خود به ایمیل ما, به تیم ما رویداد شیرین بپیوندید.

ایمیل:                CreativeLiveTalks@gmail.com

سخنرانان ما